آنچه در این مقاله خواهید خواند:

 • اصول اندازه‌گیری فلومتر الکترومغناطیسی (دبی سنج الکترومغناطیسی)

 • ساختمان فلومتر الکترومغناطیسی (دبی سنج الکترومغناطیسی)

 • کاربردهای فلومتر الکترومغناطیسی (دبی سنج الکترومغناطیسی)

 • مزایای استفاده از فلومتر الکترومغناطیسی (دبی سنج الکترومغناطیسی)

 • معایب استفاده از فلومتر الکترومغناطیسی (دبی سنج الکترومغناطیسی)

اصول اندازه‌گیری فلومتر الکترومغناطیسی (دبی سنج الکترومغناطیسی)

اصول اندازه‌گیری فلومتر الکترومغناطیسی و یا دبی سنج الکترومغناطیسی (Electromagnetic Flow Meter)، بر طبق قانون فارادی در مورد القاء مغناطیس می‌باشد و در صورت اتصال برق به یک سیم‌پیچ، یک میدان مغناطیسی در اطراف آن ایجاد می‌گردد. با عبور یک مایع رسانا مانند آب از این میدان، خطوط مغناطیسی آن قطع و درنتیجه ولتاژ ضعیفی ایجاد می‌گردد، که مقدار آن متناسب با سرعت عبور آب از میدان خواهد بود. این جریان توسط دو الکترود میدان دریافت، تقویت و درنهایت سرعت مایع مشخص می‌گردد. با توجه به مشخص بودن قطر لوله، دبی میزان جریان مایع معین می‌گردد.

ساختمان فلومتر الکترومغناطیسی (دبی سنج الکترومغناطیسی)

 • قسمت الکترونیک یا پروسسور
 • سیم‌پیچ‌های ایجاد میدان مغناطیسی
 • الکترودها
 • بدنه

کاربردهای فلومتر الکترومغناطیسی (دبی سنج الکترومغناطیسی)

 • تأسیسات آب و فاضلاب، خروجی سدها، چاه‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط آب‌رسانی شهری و روستایی همچنین اندازه‌گیری آب خام، شرب ویا تصفیه‌شده، هرزاب، فاضلاب
 • صنایع شیمیائی، اسیدها، سودهای سوزآور، سریش، چسب
 • صنایع غذایی، آب‌معدنی، شیر، ماست، دوغ، ملاس، شیره چغندر
 • صنایع داروئی
 • صنایع فلزی / معدنی
 • صنایع کاغذ / خمیر کاغذ
 • صنایع شبکه لوله‌های آب / مدیریت نشت آب
 • صنایع آبیاری کشاورزی
 • صنایع اندازه‌گیری / خرید و فروش آب

مزایای استفاده از فلومتر الکترومغناطیسی (دبی سنج الکترومغناطیسی)

 • عدم افت فشار
 • بزرگی محدوده اندازه‌گیری (قطر فرستنده جریان الکترومغناطیسی از 2.5 میلی متر تا 2.6 متر)
 • مناسب برای اندازه‌گیری دبی مایعات رسانای صنعتی یا دوغاب
 • اندازه‌گیری سرعت جریان حجمی سیال تحت آزمایش بدون تأثیر دما، فشار، چگالی و ویسکوزیته سیال در اصل دبی سنجی

معایب استفاده از فلومتر الکترومغناطیسی (دبی سنج الکترومغناطیسی)

 • نمی‌توان از آن برای اندازه‌گیری گازها، بخارات و مایعات حاوی مقادیر زیادی گاز استفاده کرد.
 • نمی‌توان از آن برای اندازه‌گیری محیط مایع با رسانایی کم استفاده کرد. (فلومترهای الکترومغناطیسی نمی‌توانند محیط‌هایی مانند فرآورده‌های نفتی یا حلال‌های آلی را اندازه‌گیری کنند)
 • نمی‌توان از آن برای اندازه‌گیری‌محیط‌های با دمای بالا استفاده کرد. (در حال حاضر، اندازه‌گیری مواد پوشش و مواد عایق الکتریکی لوله توسط فلومتر الکترومغناطیسی معمولی صنعتی محدود شده است)
 • دبی سنج الکترومغناطیسی مستعد تداخل الکترومغناطیسی خارجی است.
 • دبی سنج الکترومغناطیسی باید در پایین‌ترین نقطه خط لوله یا قسمت عمودی خط لوله نصب شود تا از استفاده از فلومتر الکترومغناطیسی و دقت مورد نیاز اطمینان حاصل شود.
کلمات کلیدی:
فلومتر التراسونیک, دبی سنج الکترومغناطیسی, دبی سنجی آب, سنسور فلومتر التراسونیک, فلومتر آب, فلومتر التراسونیک پرتابل گاز, فلومتر التراسونیک داپلر, دبی سنج التراسونیک, فلومتر التراسونیک پرتابل, فلومتر التراسونیک گاز, فلومتر الکترومغناطیسی, فلومتر پرتابل, دبی سنجی سیالات, دبی سنجی گاز, فلومتر پرتابل التراسونیک, فلومتر پرتابل التراسونیک گاز, فلومتر داپلر, فلومتر کانال باز, قیمت فلومتر, قیمت فلومتر التراسونیک پرتابل, فلومتر پرتابل آب, قیمت فلومتر الکترومغناطیسی, قیمت فلومتر التراسونیک