نصب 200دستگاه کنتورآب هوشمند الکترومغناطیسی بر روی چاه‌های صنعتی و کشاورزی همدان نصب شده است

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز همدان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان، با بیان اینکه بهترین روش مدیریت منابع آبی زیر سطحی، اندازه گیری و کنترل میزان آب ورودی و خروجی به آن‌ها است. گفت: بر اساس مقررات، برنامه تجهیز چاه‌های استان همدان به کنتور هوشمند آب را پیگیری می‌کند
ستوده با اشاره به اینکه با نصب کنتورآب هوشمند بر روی چاه‌ها که به عنوان مجرا‌هایی متصل به آب‌های زیرزمینی حق استفاده از آب را دارند بر میزان بهره برداری از چاه‌ها نظارت می‌شود، افزود:: تاکنون پنج‌هزار و ۱۳۰ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق در همدان نصب‌شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان افزود: این کنتور‌ها شامل دو هزار و ۴۶۹ دستگاه کنتورآب هوشمند ، ۴۱۴ کنتور هوشمند آب و فاضلاب، یک‌هزار و ۸۳۵ هزار مورد کنتور حجمی و ۱۹۷ دستگاه کنتور هوشمند الکترومغناطیس است.
وی با یاداوری اینکه امسال طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی بر اساس اعتبارات ملی و متمرکز پیش رفته و پروژه هم‌اکنون در حال فعالیت است؛ گفت: دو پروژه مهم در این زمینه در دست اجرا است و مهم‌ترین پروژه‌ها در قالب طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، یکی پر کردن چاه‌های غیرمجاز و دیگری نصب کنتور‌های هوشمند است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان اضافه کرد: برهمین اساس پروانه چاه‌های مجاز را بر اساس پروانه‌ای که صادرشده کنترل می‌کنیم و کنتور‌های هوشمند آب  نیز بر روی چاه‌ها نصب می‌شود