Notice: Undefined offset: 0 in /home/msarianc/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 246

Notice: Undefined offset: 1 in /home/msarianc/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 247

Notice: Undefined offset: 2 in /home/msarianc/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 248

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای گلستان برابر قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های اجرایی آن تنها متولی تخصیص و صدور پروانه، حفر و تجهیز و بهره برداری از کلیه منابع آب از جمله آبهای زیرزمینی در استان است. بر اساس مقررات، برنامه تجهیز چاه های استان به کنتورهوشمند آب را پیگیری میکند. با نصب کنتورهوشمند  بر روی چاه ها که به عنوان مجراهایی متصل به آبهای زیرزمینی حق استفاده از آب را دارند بر میزان بهره برداری از چاه ها نظارت می گردد.
مهندس سید محسن حسینی با بیان این که میزان آب استحصالی توسط چاه با پروانه های صادره تطبیق شده و با چاه های بیش مصرف بر اساس مقررات رفتار می شود گفت: نسل قدیم کنتورهای حجمی در کشور با توجه به اشکالات فنی مترتب بر آن در حال حاضر از دور خارج و کنتورهای دیگر جایگزین شده است. برخی از این کنتورها بر روی چاه های برقی و برخی بر روی همه چاه ها نصب می شود. کنتورهای هوشمند آب و برق کنتورهایی هستند که در استان گلستان تاکنون بر روی تعداد 1200 حلقه چاه نصب شده است و در حال حاضر نیز تعداد 80 دستگاه کنتور در حال نصب است

بخشی از این کنتورها توسط شرکت آب منطقه ای از محل اعتبارات دولتی خریداری شده و تجهیزات آن ساخته شده است که توسط شرکت توزیع نیروی برق نصب شده یا می شود.
وی افزود: روش آب مصرفی در این کنتورها با توجه به دبی آب و میزان برق مصرف شده و قدرت منصوبات است. با توجه به رشد فناوری کنتورهای دیگری نیز از جمله فلومتر اولتراسونیک بر چاه های برقی و غیر برقی قابلیت نصب دارد.
معاون حفاظت شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد:کنتورهای حجمی نسل جدید با رفع اشکالات کنتورهای حجمی در کشور تولید شده است که با نصب کنتور در لوله خروجی چاه میزان استحصال آب از چاه به طور مستقیم قابلیت اندازه گیری دارد و از عیوب کنتورهای قدیمی نیز در آن خبری نیست. این گونه کنتورها عمدتا بر روی چاه های غیر برقی نصب خواهد شد.این کنتورها قابلیت نصب نرم افزاری را دارند که اطلاعات ناشی از مصرف آب را مخابره کنند و به همین دلیل تصمیم وزارت نیرو بر این قرار گرفته است که چاه های برقی مجهز به کنتورهای برقی موسوم به فهام شوند. که این کنتور مصرف برق را از طریق امواج به مرکز کنترل شرکت برق مخابره کرده وقابلیت کنترل و قطع و وصل را از راه دور دارد.
وی تصریح کرد: از جمله قابلیت کنتور برق فهام اخذ اطلاعات سایر کنتورهای موجود در محل می باشد. با استفاده از این قابلیت میزان آب اندازه گیری شده توسط کنتور حجمی به وسیله نرم افزار نصب شده روی آن به کنتور فهام مخابره می شود و این اطلاعات توسط کنتور فهام به اداره برق و از آن طریق به شرکت آب منطقه ای منتقل می شود و طی این اقدام هماهنگ میزان آب استحصالی هر چاه مورد کنترل قرار گرفته و هشدارهای لازم در ابتدا به چاه های بیش برداشت داده شده و در صورت عدم رعایت مقررات و بی توجهی به اخطارها پیگیری قانونی لازم صورت می گیرد.

مهندس حسینی بیان کرد: بر اساس برنامه های شرکت آب منطقه ای در سال 95  تعداد 235 دستگاه کنتور هوشمند آب  و تعداد 153 دستگاه کنتور هوشمند حجمی در برنامه کاری قرار دارد که در صورت تامین اعتبار و تولید کنتور به میزان مورد نیاز در استان نصب خواهد شد.
از طرف دیگر بر اساس مقررات کلیه چاه های فاقد کنتور مکلف هستند در اسرع وقت نسبت به نصب کنتورهای مورد نظر اقدم کنند که در غیر اینصورت خدمات به آنها دچار وقفه می شود.
وی افزود: باقیمانده چاه های برقی و دیزلی که بالغ بر  8 هزار دستگاه است بر اساس برنامه زمان بندی طی برنامه ششم توسعه در صورت تامین اعتبارات لازم و تولید کافی کنتورها به این سیستم مجهز خواهد شد. امیدوار هستیم با این روش در کنار روش های دیگر مانند اطلاع رسانی و حساس سازی مالکان چاه ها و نیز انسداد چاه های غیر مجاز و تجهیز کلیه اراضی به سیستم آبیاری نوین شاهد استفاده بهینه و پایداری منابع آب و حفظ آن برای نسل فعلی و نسل آینده باشیم