مهندس خلیل رضائیان با بیان وضعیت خشک‌سالی و کمبود آب فارس، نصب کنتورهای هوشمند و فرهنگ‌سازی در این زمینه را ضروری دانست و با اشاره به اینکه این کنتورها (کنتور هوشمند آب) امسال باید روی چاه‌های مجاز نصب گردد افزود: چاه‌های غیرمجاز باید به هر قیمتی پر شود و فرمانداران هم بدانند در این خصوص آب منطقه‌ای فارس و دادگستری بسیار جدی است و سایر دستگاه‌ها در اجرایی نمودن این عملیات باید تعامل و همکاری کنند.

معاون امور عمرانی استانداری فارس ضمن تأکید بر اصلاح روش‌های آبیاری در کنار نصب کنتورها (کنتور آب هوشمند)، فرهنگ‌سازی و نقش بهره‌برداری در مدیریت مصرف بهینه آب را حائز اهمیت خواند و خاطر نشان کرد: در قدم اول باید به کشاورز گفته شود که محدوده و دشتی که در آن در حال کشاورزی است چقدر محدودیت و ظرفیت دارد تا برداشت بیشتر نداشته باشد؛ در این راستا فرهنگ‌سازی و رسیدن به فهم مشترک ضروری است و حداکثر برداشت آب آن چیزی است که در پروانه ذکر شده است.

رضائیان آگاهی‌رسانی در این خصوص را خدمت به کشاورز عنوان کرد و از فرمانداران خواست در این زمینه پیش‌قدم باشند، چرا که نصب این کنتورها (کنتور هوشمند آب) حرکتی است در جهت ایجاد تعادل میان منابع و مصارف که برقراری توازن بین منابع آب زیرزمینی و برداشت از آن‌ها را منجر می‌گردد.

وی بر توجه به مقدورات تاکید کرد و افزود: در شرایط موجود با توجه به امکانات، منابع مالی و توانایی‌های وزارت نیرو و کشور باید اهداف را عملیاتی سازیم و با توجه به مقدوراتمان در زمینه مقابله با اضافه برداشت آب و نصب کنتورهای هوشمند با همراهی و همدلی پیش رویم. مدیر عامل آب منطقه‌ای فارس، نصب کنتور (کنتور آب هوشمند) را گامی مؤثر در کنترل اضافه برداشت و مقابله با مرگ دشت دانست و رعایت قانون را با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری واجب شرعی عنوان کرد.

وی اولویت‌بندی نقاط آسیب‌پذیر دشت‌های استان را از سوی همه دستگاه‌ها ضروری برشمرد و از آنان خواست همگی در اجرای قوانین و طرح احیاء و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی با یکدیگر همسو و همگام حرکت کنند.

در ادامه دکتر قاسمی رییس جهاد کشاورزی استان نیز تعامل و همکاری در نصب کنتورهای هوشمند را وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی فارس در کنار آب منطقه‌ای خوانند و حرکت هماهنگ در اجرای تعادل بخشی را در استان اساسی دانست.