• دبی سنجی
  • تعمیر و راه‌اندازی انواع فلومترهای الکترومغناطیسی خارجی

  • تعمیر و راه‌اندازی انواع فلومترهای التراسونیک خارجی
  • انجام مانیتورینگ و جمع‌آوری اطلاعات
  • انجام کالیبراسیون فلومتر (مطابق استاندارد 17025)