مدیر آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: مشکل تسهیلات مالی برای کنتورهای هوشمند کشاورزان استان اصفهان برطرف شد و با سه بانک برای ارائه تسهیلات بانکی به کشاورزان در حال انعقاد قرار هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میر محمد صادقی عصر پنج شنبه در شورای سرمایه گذاری با اشاره به پیگیر در جهت واگذاری مدیریت سد کوچری به استان اصفهان، اظهار داشت: تهیه طرح رودخانه انار بار شهرداری گلپایگان می‌تواند با حفظ شرایط زیست محیطی تفرجگاهی برای استفاده گردشگران ایجاد کند.

وی گفت: مشکل کنتور آب هوشمند برطرف شد و اکنون برای اعطای تسهیلات با بازگشت سه ساله به کشاورزان در حال انعقاد قرار داد با سه بانک هستیم.

مدیر آب منطقه‌ای استان اصفهان با بیان اینکه از محل آب سد کوچری این شهرستان دو استان دیگر کشور نیز استفاده می‌کنند، گفت: وضعیت آب کشاورزی و سفره‌های زیرزمینی در این شهرستان به مانند سایر شهرستان‌های استان مطلوب نیست بنابراین تلاش در جهت افزایش تخصیص آب کشاورزی شهرستان هستیم.

وی گفت: نرخ آب صنعتی شرق استان حدود شش هزار تومان است و این در حالی که نرخ آب به رقم واقعی خود نرسیده است بنابراین تعرفه‌ای در سال ۹۷ در شورای اقتصاد کشور تعریف شده که موظف به دریافت آن هستیم.