426314048_100669

سومین همایش و نمایشگاه صنعت میترینگ و صنایع وابسته

تاریخ برگزاری: ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۳۹۵
مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران

محورهای همایش:
انواع فناوری‌های مربوط به میترینگ (اندازه­‌گیری کمی و کیفی) در جریان­ های تک فازی و چند فازی
انتخاب، اجرا، بهره‌­برداری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات اندازه‌­گیری و پرووینگ
عملیات پرووینگ و کالیبراسیون انواع کنتور در صنعت
استانداردهای ملی و بین المللی در اندازه­‌گیری
هوشمند سازی اندازه‌­گیری
حقوق اندازه‌گیری