• تحویل فوری (یک روزه) کنتورهای آب هوشمند الکترومعناطیسی باطری دار
  • فروش ویژه به مدت یکماه
  • شرایط پرداخت آسان

 

مشخصات فنی کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی بر پایه باطری