فلومتر التراسونیک و یا دبی التراسونیک (Ultrasonic Flow Meter)، ازلحاظ کارکرد به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: Transit time Ultrasonic Flow Meters) فلومتر التراسونیک ترانزیت تایم) و فلومتر التراسونیک داپلر (Doppler Ultrasonic Flow Meters).

به‌طور کلی در اندازه‌گیری‌های دقیق به ویژه در گازها از روش Transit time استفاده می‌شود که اساس آن بر اندازه‌گیری دقیق زمان استوار است. از لحاظ کاربرد نیز فلومترهای التراسونیک (دبی سنج التراسونیک)، به فلومترهای اندازه‌گیری گاز و مایع قابل‌تقسیم هستند.

اساس کارکرد فلومترالتراسونیک

در دبی سنج التراسونیک (فلومتر التراسونیک)، سیگنال‌های التراسونیک توسط ترانسدیوسرهایی که در اطراف بدنه فلومتر (دبی سنج) قرار دارند تولید و به درون سیال در حال حرکت منتقل می‌شوند. درروش Transient time مدت‌زمان رفت و برگشت سیگنال در درون سیال Time of flight  اندازه‌گیری گردیده و فلومتر (دبی سنج) بر اساس اختلاف زمان رفت و برگشت امواج بین دو سنسور، سرعت سیال را محاسبه می‌نماید. در واقع زمان رسیدن امواج کوتاه‌تر شده و زمانی که جهت حرکت امواج سیال باشد زمان رسیدن امواج به سنسور مقابل طولانی‌تر خواهد بود.

از پارامترهای مهم در انتخاب این نوع فلومترها، جنس ترانسدیوسرها، مقاومت نسبت به ذرات مزاحم درون سیال، عدم تأثیر بدنه بر روی اندازه‌گیری، محدوده دما و فشار فلومتر و غیره می‌باشد.

مزایای فلومتر التراسونیک(دبی التراسونیک)

  • خدمات و نگهداری بسیار آسان
  •  پشتیبانی تمامی لوله‌ها و سایزها
  •  نصب بسیار راحت
  •  قیمت مناسب نصب به فلومتر الکترومغناطیسی به ویژه در سایزهای بزرگ