فلومتر الکترومغناطیسی یورومگ با سنسور MUT2300

 • این مدل از فلومتر الکترومغناطیسی تایید شده برای نصب روی لوله‌ها بدون نیاز به مسیر مستقیم در بالادست و پایین دست.
 • این مدل از فلومتر الکترومغناطیسی به ویژه برای اندازه گیری جریان بسیار کم با افت فشار ناچیز طراحی شده است.
 • اندازه گیری آب قابل شرب یا جریان آب
 • توزیع ، آب شهری
 • فاضلاب صنعتی
 • برنامه های شبانه با سرعت بسیار کمی دارند
 • مایعات فرآوری صنعتی ، دوغاب و بتن
 • نصب در مکان های کوچک و بدون مسافت مستقیم
 • تشخیص نشت
 • اقدامات مالی
 • آبیاری

 

 

 

 

http://msarian.co.ir/portfolio-items/%d9%81%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c-0d-0d%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%85%da%af-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/