اصول اندازه‌گیری فلومتر الکترومغناطیسی

اصول اندازه‌گیری فلومتر الکترومغناطیسی و یا دبی سنج الکترومغناطیسی (Electromagnetic Flow Meter)، بر طبق قانون فارادی در مورد القاء مغناطیس می‌باشد و در صورت اتصال برق به یک سیم‌پیچ، یک میدان مغناطیسی در اطراف آن ایجاد می‌گردد. با عبور یک مایع رسانا مانند آب از این میدان، خطوط مغناطیسی آن قطع و درنتیجه ولتاژ ضعیفی ایجاد می‌گردد، که مقدار آن متناسب با سرعت عبور آب از میدان خواهد بود. این جریان توسط دو الکترود میدان دریافت، تقویت و درنهایت سرعت مایع مشخص می‌گردد. با توجه به مشخص بودن قطر لوله، دبی میزان جریان مایع معین می‌گردد.

ساختمان فلومتر الکترومغناطیسی

 • قسمت الکترونیک یا پروسسور
 • سیم‌پیچ‌های ایجاد میدان مغناطیسی
 • الکترودها
 • بدنه

کاربردهای فلومتر الکترومغناطیسی

 • تأسیسات آب و فاضلاب، خروجی سدها، چاه‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط آب‌رسانی شهری و روستایی همچنین اندازه‌گیری آب خام، شرب ویا تصفیه‌شده، هرزاب، فاضلاب
 • صنایع شیمیائی، اسیدها، سودهای سوزآور، سریش، چسب
 • صنایع غذایی، آب‌معدنی، شیر، ماست، دوغ، ملاس، شیره چغندر
 • صنایع داروئی
 • صنایع فلزی / معدنی
 • صنایع کاغذ / خمیر کاغذ
 • صنایع شبکه لوله‌های آب / مدیریت نشت آب
 • صنایع آبیاری کشاورزی
 • صنایع اندازه‌گیری / خرید و فروش آب