نحوه استفاده از فلومترهای التراسونیک:

فلومتر التراسونیک معمولاً برای اندازه‌گیری سرعت مایعاتی که اجازه عبور امواج فراصوت را می‌دهند مانند آب، گوگرد مذاب، مایعات برودتی و مواد شیمیایی استفاده می‌شود. برای اندازه‌گیری جریان گاز و بخار نیز فلومتر التراسونیک زمان گذر وجود دارد. نکته مهم اینکه مایعاتی که انرژی التراسونیک عبور نمی‌دهند، مانند بسیاری از انواع دوغاب و غیره که باعث نفوذ امواج مافوق صوت را به داخل مایع می‌شوند را نمی‌توان با دبی سنج التراسونیک اندازه‌گیری کرد.
در فلومتر‌های اولتراسونیک داپلر، مایعات می‌توانند نفوذ موج مافوق صوت را در نزدیکی دیواره لوله محدود کنند، که می‌تواند دقت را کاهش داده و یا باعث عدم اندازه‌گیری فلومتر شود. فلومتر‌های التراسونیک زمان گذر هنگامی که یک مایع مات موج اولتراسونیک را تا حدی ضعیف می‌کند که موج به گیرنده نرسد، ممکن است از کار بیفتد.

 

صنایع مورد استفاده از فلومتر التراسونیک (دبی سنج التراسونیک):

صنایع به ترتیب از بالاتر به پایین عبارتند از

  • نفت و گاز
  • آب و فاضلاب
  • نیروگاه
  • مواد شیمیایی
  • مواد غذایی و آشامیدنی
  • صنعت دارویی
  • فلزات و معدن
  • صنعت کاغذ

 

احتیاط‌های کاربردی برای فلومترهای التراسونیک:

برای فلومتر‌های اولتراسونیک زمان عبور، مطمئن باشید که سیال می‌تواند امواج فراصوت را به اندازه کافی هدایت کند، زیرا وقتی امواج التراسونیک نتوانند به جریان بین مبدل‌ها نفوذ کنند، اندازه‌گیری جریان  صورت نخواهد گرفت. به همین ترتیب، امواج مافوق صوت باید بتوانند به مایع نفوذ کنند تا فلومتر‌های داپلر به طور دقیق کار کنند. هنگامی که سیال نسبتاً مات است و به سیال نفوذ نمی‌کند، فلومتر‌های داپلر تمایل به اندازه‌گیری سرعت سیال در دیواره لوله یا نزدیک آن دارند که می‌تواند باعث خطای قابل توجه اندازه‌گیری و یا خرابی دبی سنج شود.

محصولات مرتبط فلومتر التراسونیک (دبی سنج التراسونیک):
فلومتر پرتابل التراسونیک GE PT900
فلومتر التراسونیک پرتابل TUF2000P
فلومتر التراسونیک GE آمریکا
فلومتر التراسونیک پرتابل Katflow 230