نحوه استفاده از فلومترهای التراسونیک:

فلومتر التراسونیک معمولاً برای اندازه گیری سرعت مایعاتی که اجازه عبور امواج فراصوت را می دهند مانند آب ، گوگرد مذاب ،
مایعات برودتی و مواد شیمیایی استفاده می شود. برای اندازه گیری جریان گاز و بخار نیز فلومتر التراسونیک زمان گذر وجود دارد.
نکته مهم اینکه مایعاتی که انرژی التراسونیک عبور نمی دهند ، مانند بسیاری از انواع دوغاب و …که باعث  نفوذ امواج مافوق صوت را به داخل مایع
می شوند را نمی توان با فلومتر التراسونیک اندازه گیری کرد .
در فلومترهای اولتراسونیک داپلر ، مایعات می توانند نفوذ موج مافوق صوت را در نزدیکی دیواره لوله محدود کنند ،
که می تواند دقت را کاهش داده و یا باعث عدم اندازه گیری فلومتر شود. فلومترهای التراسونیک زمان گذر هنگامی که یک مایع مات موج
اولتراسونیک را تا حدی ضعیف می کند که موج به گیرنده نرسد ، ممکن است از کار بیفتد.

صنایعی که در آن میتوان استفاده  شود:

صنایع به ترتیب از بالاتر به پایین عبارتند از نفت و گاز ، آب و فاضلاب ، نیروگاه ، مواد شیمیایی ، مواد غذایی و آشامیدنی ، دارویی ، فلزات و معدن و کاغذ

احتیاط های کاربردی برای فلومترهای اولتراسونیک:

برای فلومترهای التراسونیک زمان عبور ، مطمئن باشید که سیال می تواند امواج فراصوت را به اندازه کافی هدایت کند ، زیرا وقتی امواج التراسونیک نتوانند به  جریان بین مبدل ها نفوذ کنند ، جریان سنج اندازه گیری نخواهد شد. به همین ترتیب ، امواج مافوق صوت باید بتوانند به مایع نفوذ کنند تا فلومترهای داپلر به طور دقیق کار کنند. هنگامی که سیال نسبتاً مات است و به سیال نفوذ نمی کند ، فلومترهای داپلر تمایل به اندازه گیری سرعت سیال در دیواره لوله یا نزدیک آن دارند که می تواند باعث خطای قابل توجه اندازه گیری و یا خرابی فلومتر شود

.