200 دستگاه کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی بر روی چاه‌های صنعتی و کشاورزی همدان نصب شده است

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز همدان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان، با بیان اینکه بهترین روش مدیریت منابع آبی زیر سطحی، اندازه‌گیری و کنترل میزان آب ورودی و خروجی به آن‌ها است. گفت: بر اساس مقررات، برنامه تجهیز چاه‌های استان همدان به کنتور هوشمند آب را پیگیری می‌کند
ستوده با اشاره به اینکه با نصب کنتور آب هوشمند بر روی چاه‌ها که به عنوان مجرا‌هایی متصل به آب‌های زیرزمینی حق استفاده از آب را دارند بر میزان بهره‌برداری از چاه‌ها نظارت می‌شود، افزود: تاکنون پنج‌هزار و ۱۳۰ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق در همدان نصب‌شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان افزود: این کنتور‌ها شامل دو هزار و ۴۶۹ دستگاه کنتور آب هوشمند، ۴۱۴ کنتور هوشمند آب و فاضلاب، یک‌هزار و ۸۳۵ هزار مورد کنتور حجمی و ۱۹۷ دستگاه کنتور هوشمند الکترومغناطیسی است.
وی با یاداوری اینکه امسال طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی بر اساس اعتبارات ملی و متمرکز پیش رفته و پروژه هم‌اکنون در حال فعالیت است؛ گفت: دو پروژه مهم در این زمینه نصب کنتور هوشمند آب الکترومغناطبسی در دست اجرا است و مهم‌ترین پروژه‌ها در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، یکی پر کردن چاه‌های غیرمجاز و دیگری نصب کنتور‌های هوشمند است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان اضافه کرد: بر همین اساس پروانه چاه‌های مجاز را بر اساس پروانه‌ای که صادرشده کنترل می‌کنیم و کنتور‌های هوشمند آب نیز بر روی چاه‌ها نصب می‌شود
کلمات کلیدی:
کنتور آب هوشمند, کنتور آب هوشمند التراسونیک, کنتور آب هوشمند کشاورزی, کنتور هوشمند آب, کنتور هوشمند آب التراسونیک, کنتور هوشمند آب ساختمان, کنتور هوشمند چاه کشاورزی, قیمت کنتور هوشمند آب, قیمت کنتور آب هوشمند, نصب کنتور هوشمند چاه آب کشاورزی, کنتور هوشمند چاه آب, کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی, کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی, دبی سنجی آب, ابزار دقیق,میزان رضایتمندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند آب, مدیریت مصرف آب, میزان رضایتمندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند آب