1200 کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی در استان گلستان نصب گردید

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای گلستان برابر قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه‌های اجرایی آن تنها متولی تخصیص و صدور پروانه، حفر و تجهیز و بهره‌برداری از کلیه منابع آب از جمله آب‌های زیرزمینی در استان است. بر اساس مقررات، برنامه تجهیز چاه های استان به کنتور هوشمند آب را پیگیری می‌کند. با نصب کنتور آب هوشمند بر روی چاه‌ها که به عنوان مجراهایی متصل به آب‌های زیرزمینی حق استفاده از آب را دارند بر میزان بهره‌برداری از چاه‌ها نظارت می‌گردد.
مهندس سید محسن حسینی با بیان این که میزان آب استحصالی توسط چاه با پروانه‌های صادره تطبیق شده و با چاه‌های پرمصرف بر اساس مقررات رفتار می‌شود گفت: نسل قدیم کنتورهای حجمی در کشور با توجه به اشکالات فنی مرتبط بر آن در حال حاضر از دور خارج و کنتورهای دیگر جایگزین شده است. برخی از این کنتورها بر روی چاه‌های برقی و برخی بر روی همه چاه‌ها نصب می‌شود. کنتورهای هوشمند آب و برق کنتورهایی هستند که در استان گلستان تاکنون بر روی تعداد 1200 حلقه چاه نصب شده است و در حال حاضر نیز تعداد 80 دستگاه کنتور در حال نصب است

بخشی از این کنتورها توسط شرکت آب منطقه‌ای از محل اعتبارات دولتی خریداری شده و تجهیزات آن ساخته شده است که توسط شرکت توزیع نیروی برق نصب شده یا می‌شود.
وی افزود: روش آب مصرفی در این کنتورها با توجه به دبی آب و میزان برق مصرف شده و قدرت منصوبات است. با توجه به رشد فناوری کنتورهای دیگری نیز از جمله فلومتر التراسونیک بر چاه‌های برقی و غیر برقی قابلیت نصب دارد.
معاون حفاظت شرکت آب منطقه‌ای گلستان بیان کرد: کنتورهای حجمی نسل جدید با رفع اشکالات کنتورهای حجمی در کشور تولید شده است که با نصب کنتور در لوله خروجی چاه میزان استحصال آب از چاه به طور مستقیم قابلیت اندازه‌گیری دارد و از عیوب کنتورهای قدیمی نیز در آن خبری نیست. این گونه کنتورها عمدتا بر روی چاه‌های غیر برقی نصب خواهد شد. این کنتورها قابلیت نصب نرم‌افزاری را دارند که اطلاعات ناشی از مصرف آب را مخابره کنند و به همین دلیل تصمیم وزارت نیرو بر این قرار گرفته است که چاه‌های برقی مجهز به کنتورهای برقی موسوم به فهام شوند. که این کنتور مصرف برق را از طریق امواج به مرکز کنترل شرکت برق مخابره کرده و قابلیت کنترل و قطع و وصل را از راه دور دارد.
وی تصریح کرد: از جمله قابلیت کنتور برق فهام اخذ اطلاعات سایر کنتورهای موجود در محل می باشد. با استفاده از این قابلیت میزان آب اندازه‌گیری شده توسط کنتور حجمی به وسیله نرم‌افزار نصب شده روی آن به کنتور فهام مخابره می شود و این اطلاعات توسط کنتور فهام به اداره برق و از آن طریق به شرکت آب منطقه‌ای منتقل می‌شود و طی این اقدام هماهنگ میزان آب استحصالی هر چاه مورد کنترل قرار گرفته و هشدارهای لازم در ابتدا به چاه‌های بیش برداشت داده شده و در صورت عدم رعایت مقررات و بی توجهی به اخطارها پیگیری قانونی لازم صورت می‌گیرد.

مهندس حسینی بیان کرد: بر اساس برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای در سال 95  تعداد 235 دستگاه کنتور آب هوشمند و تعداد 153 دستگاه کنتور هوشمند حجمی در برنامه کاری قرار دارد که در صورت تامین اعتبار و تولید کنتور به میزان مورد نیاز در استان نصب خواهد شد.
از طرف دیگر بر اساس مقررات کلیه چاه‌های فاقد کنتور مکلف هستند در اسرع وقت نسبت به نصب کنتورهای مورد نظر اقدام کنند که در غیر اینصورت خدمات به آن‌ها دچار وقفه می‌شود.
وی افزود: باقیمانده چاه‌های برقی و دیزلی که بالغ بر 8 هزار دستگاه است بر اساس برنامه زمان‌بندی طی برنامه ششم توسعه در صورت تامین اعتبارات لازم و تولید کافی کنتورها به این سیستم مجهز خواهد شد. امیدوار هستیم با این روش در کنار روش‌های دیگر مانند اطلاع رسانی و حساس سازی مالکان چاه‌ها و نیز انسداد چاه‌های غیر مجاز و تجهیز کلیه اراضی به سیستم آبیاری نوین شاهد استفاده بهینه و پایداری منابع آب و حفظ آن برای نسل فعلی و نسل آینده باشیم.

کلمات کلیدی:
کنتور آب هوشمند, کنتور آب هوشمند التراسونیک, کنتور آب هوشمند کشاورزی, کنتور هوشمند آب, کنتور هوشمند آب التراسونیک, کنتور هوشمند آب ساختمان, کنتور هوشمند چاه کشاورزی, قیمت کنتور هوشمند آب, قیمت کنتور آب هوشمند, نصب کنتور هوشمند چاه آب کشاورزی, کنتور هوشمند چاه آب, کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی, کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی, دبی سنجی آب, ابزار دقیق,میزان رضایتمندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند آب, مدیریت مصرف آب, میزان رضایتمندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند آب