به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،مهندس علی مصلح آبادی گفت: با توجه به بحران آب وکاهش منابع آب زیر زمینی طرح احیاء وتعادل بخشی توسط وزارت نیرو تدوین شده است و به همه استانها ابلاغ شده است که در طول برنامه ششم توسعه اجرایی شود.

مهندس مصلح آبادی افزود: در این راستا 15 پروژه معرفی شده است که سهم وزارت نیرو 11 پروژه، وزارت جهاد کشاورزی 3 پروژه و وزارت صنعت، معدن و تجارت یک پروژه است.

وی تصریح کرد: نصب کنتور هوشمند آب  انسداد چاه های غیرمجاز و تقویت گروه های گشت و بازرسی از مهمترین پروژه های وزارت نیرو برای اجرای این طرح است.

مدیر امور منابع آب شهرستان اراک اظهار کرد: در بحث کنتور هوشمند آب  امور منابع آب شهرستان اراک به عنوان متولی حفاظت از منابع آبی زیرزمینی، با کار کارشناسی و برنامه ریزی های دقیق و پیگیریهای مداوم توانسته  تاکنون 96 کنتور در سطح شهرستان نصب و راه اندازی کند و میزان بهره برداری از چاههای مجاز را کنترل نماید و رتبه اول را در بین دیگر شهرستانهای استان در نصب و بهره برداری از کنتورهای هوشمند به خود اختصاص دهد.

وی در پایان تصریح کرد:با توجه به وضعیت بحرانی پیش رو و افت شدید منابع آب زیرزمینی،حفظ و صیانت از این منابع خدادادی و ملی عزم همگانی و تلاش شبانه روزی را می طلبد .