مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت:

بیش از ۹۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی است و اکنون ۲ هزار و ۸۰ حلقه چاه کشاورزی فعال است.

احمد قندهاری در گفتگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند، با بیان اینکه تاکنون یک هزار و 850 چاه کشاورزی مجهز به کنتور آب هوشمند شده‌ است اظهار داشت: 89 درصد چاه‌های کشاورزی استان به کنتور هوشمند مجهز شده و 200 چاه باقی‌مانده معادل 11 درصد نیز تا بهمن ماه مجهز خواهد شد.