به گزارش خبرگزاری آب ایران ،حمید رحمانی  افزود: یکی از معضلات ما در این بخش نبود کنتورهای مناسب با قابلیت لازم است که بتواند با دقت مناسبی حجم آب را اندازه گیری کند و قابلیت مدیریت میزان برداشت آب را داشته باشد و همچنین قیمت آن نیز برای کشاورزان مقرون به صرفه باشد.
معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی این شرکت گفت: تاکنون حدود 92 هزار کنتور هوشمند آب را در کشور نصب کرده ایم و تا پایان سال 1404 کل چاههای مجاز را مجهز به ان خواهیم کرد.

رحمانی افزود: هم اکنون تولید کنتور هوشمند آب در کشور به حدود 50 هزار دستگاه در سال رسیده است که اگر همین تعداد نصب شود می توانیم تا چند سال بعد ادعای مدیریت بر چاهها را داشته باشیم.

 معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: اما شرط اصلی برای مدیریت آبهای زیرزمینی, فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است و کشاورز باید به این نتیجه برسد اگر پس از مصرف, مقدار آبی باقی مانده که مجاز به استفاده از ان است آن را نگه دارد نه اینکه ان را استخراج و بیهوده در جای دیگری مصرف کند.

وی گفت: متاسفانه برخی کشاورزان و بهره برداران به این نتیجه رسیده اند اگر انها تمام اب را که مجاز به برداشت ان هستند را مصرف نکنند دیگری مصرف می کند لذا مصرف غیر هدفمند و غیر واقعی دارند که این وضع نامطلوب موجب نابودی سفره های اب زیرزمینی می شود.

معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی این شرکت گفت: در مجموع حدود 500 هزار حلقه چاه مجاز در کشور داریم که کنتور هوشمند آب حدود 100 هزار حلقه نصب شده است و 200 هزار حلقه چاه هم به علت دبی کم, نیاز به کنتور ندارند و یا به علت ” دهانه باز” چاه , نصب ان معقول نیست اما مابقی آن یعنی حدود 200 هزار حلقه دیگر باید مجهز به این کنتورها شود.

وی افزود: تا زمان نصب کنتور چاههای باقیمانده, قرار است با استفاده از برق مصرفی چاهها و با احتساب یک مقدار خطای اندازه گیری, حجم آب را براورد کنیم یعنی ساعت کارکرد پمپ آب را با استفاده از دیتای برق محاسبه و حجم مصرفی را هم با اندازه گیری براوردی دبی آب محاسبه خواهیم کرد که حاصل ضرب آن دو, حجم آب را در آن بازه زمانی نشان خواهد داد.

آقای رحمانی درباره امکان طراحی کنتورهای هوشمند دوکاره محاسبه برق و آب نیز گفت: بر اساس تکالیف قانونی در بخش آب, باید خطای اندازه گیری آب کمتر از 5 درصد باشد اما عملا تاکنون,کنتوری که بتواند همزمان هم برق و هم این میزان از خطا را در بخش آب محاسبه کند نه در ایران و نه در جهان طراحی نشده است.

کلمات کلیدی:
کنتور آب هوشمند, کنتور آب هوشمند التراسونیک, کنتور آب هوشمند کشاورزی, کنتور هوشمند آب, کنتور هوشمند آب التراسونیک, کنتور هوشمند آب ساختمان, کنتور هوشمند چاه کشاورزی, قیمت کنتور هوشمند آب, قیمت کنتور آب هوشمند, نصب کنتور هوشمند چاه آب کشاورزی, کنتور هوشمند چاه آب, کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی, کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی, دبی سنجی آب, ابزار دقیق,میزان رضایتمندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند آب, مدیریت مصرف آب, میزان رضایتمندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند آب