به گزارش روابط عمومي آب منطقه اي گيلان، مهندس رضا سماک مدير دفتر حفاظت و بهره برداري از منابع آب اين شرکت با بيان اينکه به منظور صيانت از سفره هاي آب هاي زير زميني کشور و کنترل برداشت آب از چاههاي برقدار، بکارگيري کنتور هوشمند آب و برق در دستور کار وزارت نيرو قرار گرفته است، گفت: دستگاه کنتور هوشمند علاوه بر دارا بودن همزمان قابليتهاي کنتور برق و کنتور حجمي آب، مزاياي متعدد ديگري از جمله قابليت اجراي روش انحصاري مصرف آب و سيستم اعتباري براي مديريت حق آبه را داشته وبا مجهز بودن به سامانه کارت هوشمند، قابليت تعيين حق آبه جهت مديريت و برداشت آب از سفره هاي آب زيرزميني را نيز دارد. سماک با بيان اينکه دستگاه کنتور هوشمند قادر خواهد بود حق آبه هر چاه را بر اساس ميزان آب مصرفي آن ها محاسبه کند، افزود: اين دستگاه ضمن ثبت و گزارش اطلاعاتي مانند دبي لحظه اي آب، حجم کل آب برداشت شده در بازه هاي زماني کوتاه و بلند مدت و همچنين ساعات روشن بودن الکتروپمپ، قابليت قرائت از راه دور را هم دارد و با داشتن کارت شارژ اين امکان را فراهم مي سازد که از برداشت بي رويه آب در بخش هاي مختلف جلوگيري به عمل آيد. مدير دفتر حفاظت و بهره برداري از منابع آب شرکت سهامي آب منطقه اي گيلان با اشاره به اينکه هم اکنون عمليات نصب 160 دستگاه کنتور هوشمند بر روي چاههاي کشاورزي تحت مالکيت آب منطقه اي در دست انجام مي باشد، تصريح کرد: از آنجايي که اين کنتور مي بايست بروي کليه چاههاي برقي جديدالحفر و چاههاي برقي موجود در سطح استان نصب و راه اندازي شود، متقاضيان محترم مي توانند با مراجعه به دفتر حفاظت و بهره برداري از منابع آب شرکت سهامي آب منطقه اي گيلان، نسبت به تهيه و نصب اين کنتور ها بر روي چاههاي برقي خود اقدام نمايند