به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای گيلان، مهندس رضا سماک مدير دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب اين شرکت با بيان اينکه به منظور صيانت از سفره‌های آب های زيرزميني کشور و کنترل برداشت آب از چاه‌های برقی، بکارگيری کنتور هوشمند آب و برق در دستور کار وزارت نيرو قرار گرفته است، گفت: دستگاه کنتور هوشمند علاوه بر دارا بودن هم‌زمان قابليت‌های کنتور برق و کنتور حجمی آب، مزاياي متعدد ديگری از جمله قابليت اجرای روش انحصاری مصرف آب و سيستم اعتباري براي مديريت حق‌آبه را داشته و با مجهز بودن به سامانه کارت هوشمند، قابليت تعيين حق‌آبه جهت مديريت و برداشت آب از سفره‌های آب زيرزمينی را نيز دارد. سماک با بيان اينکه دستگاه کنتور آب هوشمند قادر خواهد بود حق‌آبه هر چاه را بر اساس ميزان آب مصرفي آن‌ها محاسبه کند، افزود: اين دستگاه ضمن ثبت و گزارش اطلاعاتی مانند دبی لحظه ای آب، حجم کل آب برداشت شده در بازه‌های زمانی کوتاه و بلند مدت و همچنين ساعات روشن بودن الکتروپمپ، قابليت قرائت از راه دور را هم دارد و با داشتن کارت شارژ اين امکان را فراهم می‌سازد که از برداشت بی‌رويه آب در بخش‌های مختلف جلوگيری به عمل آيد. مدير دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای گيلان با اشاره به اينکه هم اکنون عمليات نصب 160 دستگاه کنتور هوشمند بر روي چاه‌های کشاورزی تحت مالکيت آب منطقه‌ای در دست انجام می‌باشد، تصريح کرد: از آنجايی که اين کنتور می‌بايست بروی کليه چاه‌های برقی جديدالحفر و چاه‌های برقی موجود در سطح استان نصب و راه اندازی شود، متقاضيان محترم می‌توانند با مراجعه به دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای گيلان، نسبت به تهيه و نصب اين کنتورها بر روی چاه‌‌های برقی خود اقدام نمايند.

کلمات کلیدی:
کنتور آب هوشمند, کنتور آب هوشمند التراسونیک, کنتور آب هوشمند کشاورزی, کنتور هوشمند آب, کنتور هوشمند آب التراسونیک, کنتور هوشمند آب ساختمان, کنتور هوشمند چاه کشاورزی, قیمت کنتور هوشمند آب, قیمت کنتور آب هوشمند, نصب کنتور هوشمند چاه آب کشاورزی, کنتور هوشمند چاه آب, کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی, کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی, دبی سنجی آب, ابزار دقیق,میزان رضایتمندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند آب, مدیریت مصرف آب, میزان رضایتمندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند آب