Home>Tag: فلومتر الترسونیک

نحوه استفاده از فلومترالتراسنیک

دی ۲۱ام, ۱۳۹۹|مقالات|

نحوه استفاده از فلومترهای التراسونیک: فلومتر التراسونیک معمولاً برای اندازه گیری سرعت مایعاتی که اجازه عبور امواج فراصوت را می دهند مانند آب ، گوگرد مذاب ، مایعات برودتی و مواد شیمیایی استفاده می شود. برای اندازه گیری جریان گاز و بخار نیز فلومتر التراسونیک زمان گذر وجود دارد. نکته مهم اینکه مایعاتی که انرژی [...]